Hotel Castel Gent

Disclaimer

Intellectuele eigendom

Hotel Castel is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Hotel Castel, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette of elk ander elektronisch middel, verboden. Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres

Aansprakelijkheid

Deze website werd gecreëerd om een algemene informatie te geven aan de bezoeker. Hij zal regelmatig bijgewerkt worden. Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen. De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. Hotel Castel wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van deze website.

Hyperlinks

Hotel Castel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorverwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen.